• Hallo Bezoeker, Het is ons opgevallen dat je nog geen bericht gemaakt hebt! Waarom neem je niet even de tijd om jezelf voor te stellen en nieuwe vrienden te maken.

Manipulatie en versterking

Wat is een Audio en Video versterker (AVR) , Hifi - Amplifier, Voorversterker of een Eindversterker? Je leest het hier.

Indien je voorgaande allemaal wat saai en droog materiaal vond, stellen we voor dat je misschien eerst even een glas wijn of een pintje bij de hand neemt, want het wordt er enkel maar droger op.Manipulatie en versterking is de centrale plaats in de keten waar de muziek wordt bewerkt om te kunnen uitsturen naar de luidspreker.

 • Manipulatie heeft te maken met het opsplitsen van het geluidssignaal in een “kanaal” voor de linker luidspreker en een kanaal voor de rechter luidspreker. Ook kan het nodig zijn om het signaal om te zetten van een digitaal formaat naar een analoog formaat, het geluidsniveau te regelen, bassen of hoge tonen aan te passen etc....

 • Versterking is dan de functie die het binnenkomend gemanipuleerde signaal, versterkt, om vervolgens te kunnen sturen naar de luidsprekers. De mate waarin de versterker het signaal kan versterken wordt aangegeven door het vermogen.

Manipulatie en versterking worden vaak door een bepaald type apparaat, normaal een versterker, uitgevoerd. De twee meest voorkomende types van versterkers zijn een geïntegreerde Hifi-amplifier en een geïntegreerde Audio Video Receiver (AVR):Geïntegreerde Muziek versterker (Hifi - Amplifier)

hifi-amp1.jpg hifi-amp2.png  


[infobox]Wordt gebruikt in HIFI installaties. Aansluitingen voor zowel muziekbronnen (CD speler, platenspeler) als luidsprekers. Een geïntegreerde muziek versterker (amplifier) heeft meestal enkel aansluitingen voor 2 luidsprekers en 1 subwoofer.[/infobox]Geïntegreerde Audio en Video versterker (receiver - AVR).

avr1.png avr2.jpg


[infobox]Wordt gebruikt in Home Theater (HT) installaties. Aansluitingen voor zowel muziekbronnen, video bronnen (TV, telenet digicorder..) als luidsprekers. Deze versterker heeft ook een netwerkpoort en heeft dus een ingebouwde netwerkspeler. Een AVR kan tot 7 luidsprekers of meer aansturen, deze heeft dus veel meer aansluitingen dan een Hifi Amplifier[/infobox]


De term “geïntegreerd” verwijst naar het feit dat zowel de manipulatie en versterking door één toestel worden uitgevoerd. Meestal wordt er ook nog een radio functie voorzien - we spreken dan van een receiver i.p.v. een amplifier - alsook netwerkmogelijkheden. Voor thuisgebruik is een geïntegreerde versterker zo een beetje de norm. Vandaar dat de term “geïntegreerd” wordt weggelaten, we spreken over een HIFI amplifier en een AVR (Audio & Video Receiver).

HT enthousiasten en audiofielen zullen echter opteren om manipulatie en versterking op te splitsen in verschillende toestellen. Ze maken gebruik van een voorversterker en eindversterker. Deze worden dan onderling met elkaar verbonden door een aantal kabels. De voorversterker wordt ook nog aangesloten op de muziekbronnen, de eindversterker op de luidsprekers

element

Geluidsmanipulatie

geluidsversterking

Taken binnen het element

muziek bronweergave, Toonregeling, volumeregeling, kanaal balansregeling etc…

Versterken van de binnenkomende elektrisch signalen zodat deze naar de luidsprekers kunnen worden gestuurd. Het vermogen van de versterker wordt uitgedrukt in Watt.

Toestellen die de taak vervullen

Voorversterker (preamplifier)

pre1.jpg

pre2.jpg


Je vindt hier enkele aansluitingen voor muziekbronnen en eindversterker terug.

Eindversterker (Power amplifier)

eind1.jpg

eind2.png


Je vindt hier enkele aansluitingen voor luidsprekers en voorversterking terug.Een eenvoudige geïntegreerde versterker kan ook worden uitgevoerd als een “printplaat”. Hij wordt dan mee opgenomen in één chassis samen met de muziekspeler: een radio, een IPod dock of zelfs een tablet of GSM.

amp.jpg

Een andere mogelijkheid is om deze “printplaat” onder te brengen in een luidsprekerbehuizing. vb. SONOS Play luidsprekers en de vele andere speakerdocks.

Een sonos play luidspreker heeft zowel een versterker als een netwerkspeler ingebouwd. Het spreekt vanzelf dat de mogelijkheden van geluid manipulatie en versterking bij dit type toestellen beperkter is dan wanneer we werken met afzonderlijke toestellen:playbar.pngVersterkers en hun vermogen

Het vermogen van een versterker wordt uitgedrukt in “Watt”. Als je versterkers met elkaar wil vergelijken is het belangrijk te kijken naar het continu vermogen van meerdere kanalen en dit zonder vervorming. Ik heb als voorbeeld de specificaties toegevoegd van een Yamaha receiver. (je kan deze op yamaha’s website terugvinden.). Bemerk dat er meerdere specificaties zijn opgegeven m.b.t. het vermogen.


specs.pngRated Output Power: 20Hz-20kHz, 2ch driven: 150 W 8 ohms, 0.06% THD:

 • 20hz-20Khz : dit heeft aantal dat de aangegeven waarde wordt bereikt over de volledige bandbreedte: zowel bij lage (20hz) als bij hoge (20Khz) tonen, en alles ertussen.

 • 2ch driven: dit geeft aan dat de meeting is gebeurt met 2 luidsprekers/kanalen

 • 0,06% THD : geeft aan dat deze meeting is gebeurt zonder vervorming van het geluid.

Dezelfde versterker heeft ook nog een tweede waarde: Maximum Effectieve Output Power (1 kHz, 1ch driven) (JEITA) 230 W (8 ohms, 10% THD) . Bemerk dat deze waarde bijna 60% hoger is, en dit voor hetzelfde toestel!

 • 1 Khz : dit heeft aantal dat de aangegeven waarde enkel wordt bereikt bij een bepaalde toon of puls ( in dit geval: 1khz puls).

 • 1ch driven: dit geeft aan dat de meeting is gebeurt met 1 luidspreker/kanaal conform de JEITA norm.

 • 10% THD : geeft aan dat deze meting is gebeurt met 10% vervorming. De THD mag niet hoger liggen dan 1% om niet als storend ervaren te worden.

 • Deze waarde is niet representatief voor de praktijk, je mag je koopgedrag bijgevolg niet laten bepalen door enkel deze waarden van systemen te vergelijken.

Bijkomend kan je ook nog naar de volgende eigenschappen van de versterker kijken: Gewicht: hoe zwaarder de versterker hoe beter. Echter zijn leveranciers die sommige versterkers kunstmatig zwaarder maken door te werken met dikkere bodemplaten etc.. je moet deze regel dus niet strikt gaan toepassen, je kan dit soms gebruiken om verschillende versterkers van een bepaalde producent met elkaar te vergelijken.

Indien bij een toestel gelijkaardige metingen gebeuren bij 4-Ohm en 8-Ohm, dan zal een kwaliteits-toestel een bijna lineaire toename van vermogen hebben bij 4-Ohm vs. 8-Ohm. Echter de eerlijkheid gebied me hier aan te geven dat je een puur lineair verloop gaat zien bij versterkers die verschillende duizenden euro’s gaan kosten, lig er dus niet wakker van.

Ga je niet blind staren op het vermogen. Een RMS waarde van 80 Watt is vaak meer dan voldoende. Modellen die meer dan 100 watt vermogen leveren zijn meestal enkel nodig bij gebruik van luidsprekers met een relatief lage impedantie (4 Ohm) en/of lage SPL (<87).

Sommige fabrikanten zullen bij hun versterkers het maximale vermogen per luidspreker uitgang vermenigvuldigen met het aantal beschikbare luidspreker uitgangen. Er worden dan vermogens opgegeven van in totaal 500 Watt en meer... Laat het duidelijk zijn dat dit nooit een reëel beeld geeft van de mogelijkheden van het systeem, wees kritisch voor jezelf en lees aandachtig de kleine lettertjes.

 • Gepubliceerd
  4 jan 2018
 • Paginaweergaven
  2.972